Privacyverklaring

AHA Mooi Jezelf registreert enkele gegevens van haar klanten, uitsluitend voor de afhandeling van afspraken, klantcontacten en het optimaliseren van de behandelingen. AHA Mooi Jezelf draagt zorg voor een afdoende bescherming van de gegevens in een beveiligde omgeving, die alleen voor behandelaars toegankelijk is. De klantgegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld. Klanten hebben te allen tijde het recht van inzage in hun gegevens, die op hun verzoek onverwijld door AHA Mooi Jezelf worden gewijzigd of vernietigd. Verzoeken om inzage, correctie of vernietiging kunnen mondeling, schriftelijk of per e-mail worden ingediend via de op deze website vermelde contactgegevens.

Shopping Basket